ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

 
ลูกค้าเดิมที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์กับศูนย์ฯ ก๊าซ เทคฯ ไปแล้ว หรือ ลูกค้าอื่นๆ ที่ต้องการตรวจสภาพกับศูนย์ฯ สามารถนำรถเข้ามาตรวจสภาพได้ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:30 -17:00

โดยราคาตรวจสภาพ คันละ 520 บาท ราคาปรับจูน คันละ 400 บาท พิเศษ ถ้าใช้บริการทั้งสองอย่างพร้อมกัน คิดราคาพิเศษเหลือเพียงคันละ 800 บาท เท่านั้น

คลิกเพื่อดูแผนที่