ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

 
  • ปัจจุบัน – ปี 2549 50% ของราคาขายปลีกดีเซล
  • ปี 2550 55% ของราคาขายปลีกเบนซิน 91
  • ปี 2551 60% ของราคาขายปลีกเบนซิน 91
  • ปี 2552เป็นต้นไป 65% ของราคาขายปลีกเบนซิน 91


  • หมายเหตุ : รัฐบาลกำหนดเพดานราคาที่ 10 บาท/ลิตร เทียบเท่าน้ำมัน เบนซิน 91หรือ 10.34 บาท/กก. ก๊าซฯ