ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 


 

สถานีบริการ NGV มี 3 รูปแบบ

 • สถานีแบบที่มีท่อก๊าซฯ (Conventional Station)
 • ตั้งอยู่บริเวณแนวท่อส่งก๊าซฯ สามารถจ่ายก๊าซ NGV ให้กับรถยนต์เท่านั้น รายละเอียด >>..
 • สถานีแบบแม่ (Mother Station)
 • ตั้งอยู่บริเวณแนวท่อส่งก๊าซฯ สามารถจ่ายก๊าซ NGV ให้กับรถขนส่งก๊าซฯ และรถยนต์ รายละเอียด >>..
 • สถานีแบบลูก (Daughter Station)
 • รับก๊าซฯจากรถขนส่งก๊าซฯที่มาจากสถานีแม่ จ่ายก๊าซ NGV ให้กับรถยนต์ รายละเอียด >>..


   

  จำนวนถานีบริการ

 • ความก้าวหน้าสถานีบริการก๊าซ NGV (ณ วันที่ 6 ต.ค 2547)
 • สถานีที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 23 สถานี
 • อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 8 สถานี •