ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

ภาคตะวันออก: ชลบุรี


ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
1
สถานีบัณณสรณ์ 3
ถนนสุขุมวิท
038-685-064-4
 
2
สถานีกัลยาปิโตเลียม ถนนบายพาสชลบุรี
038-743-391-2
 
 
3
สถานีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนเข้านิคมฯแหลมฉบัง
038-492-670-3