ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

ปทุมธานี


ลำดับ
ชื่อสถานี
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
1
สถานีลาดหลุมแก้ว
ถนน 346
0-2977-7491
 
2
สถานี เอส.เอส.บี. เซอร์วิส แยกบางคูวัด
0-2978-2201-1
 
 
3
สถานีพึ่งสุข สะพานข้ามทางรถไฟไปปทุมธานี
0-2567-2938
 
 
4
สถานีรังสิต(อู่รถ ขสมก.)
ถนนไปดอนเมือง-สระบุรี
0-2567-2963
 
 
5
สถานีขาวปทุมทิพย์
ถนนรังสิต-นครนายก
 
 
6
สถานีคลองหลวง ถนนพหลโยธิน
0-2902-0148
 
 
7
สถานีฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน 69
0-2516-3441