ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 


ชนิดของอุปกรณ์
Fumigation
Multipoint Injection
  ราคาอุปกรณ์
42,000.00
42,000.00
65,000.00
65,000.00
 
  ระยะทางการวิ่งต่อวัน
(กม.)
100
200
100
200
 
  อัตราการสิ้นเปลือง ULG
(กม./ลิตร)
10
10
10
10
 
  อัตราการสิ้นเปลือง
NGV (กม./กก.)
9
9
9
9
 
  ราคาขายปลีก ULG
(บาท/ลิตร)
25
25
25
25
 
  ราคาขายปลีก NGV
(บาท/กก.)
8.5
8.5
8.5
8.5
 
  อัตราความประหยัด
(บาท/กม.)
0.94
0.94
0.94
0.94
 
  ประหยัดค่าเชื้อเพลิงต่อวัน
(บาท)
155.56
311.11
155.56
311.11
 
  ระยะเวลาคืนทุน (เดือน)
9.00
4.50
13.29
6.64
 
         

สรุป

  • NGV ประหยัดกว่าเบนซิน 91 ถึง 75% NGV ประหยัดกว่าก๊าซหุงต้ม ถึง 35%
  • ปตท.ยืนยันที่จะรักษาระดับราคา NGV ไว้ที่ 8.5 บาทต่อกิโลกรัม ไปจยถึงสิ้นปี 2550 และหลังจากนั้นราคา NGV จะถูกกำหนดไว้ไม่เกิน 50% ของราคาน้ำมันดีเซล

    หมายเหตุ :
    * ULG หมายถึง Unleaded Gasoline = น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
    เป็นราคาเชื้อเพลิง ณ.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2006