ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

บริษัทก๊าซเทคฯ เป็นบริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ์ NGV ที่ได้รับมาตรฐานจาก
บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
จากประเทศอิตาลี พร้อมรับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี หรือ 100 ,000 กิโลเมตร


ราคาในการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

ระบบหัวฉีด 4 สูบ ราคา 65 ,000 บาท

ระบบหัวฉีด 6 สูบ ราคา 75 ,000 บาท

 

ระบบดูด 4 สูบ ราคา 42 ,000 บาท

ระบบดูด 6 สูบ ราคา 43 ,000 บาทหมายเหตุ :
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับรุ่นรถ ได้ที่หมายเลข 02-9667080, 02-965-3831-3