ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 


 
ค่าเชื้อเพลิง (บาท) เมื่อวิ่ง 100 กม.
ในเมือง
นอกเมือง
 
NGV
80
48
 
  LPG
127
70
 
  เบนซิน 91
336
167
 
     

หมายเหตุ :
* ราคาเชื้อเพลิง NGV 8.5 บาท/กก.
* ราคาเชื้อเพลิง LPG 9.4 บาท/ลิตร
* ราคาเชื้อเพลิง เบนซิน 91 29.39 บาท/ลิตร
* ข้อมูลจากปตท. และ กรมธุรกิจพลังงาน