ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 


 

 


 
รูปแบบเครื่องยนต์ที่ใช้ NGV

 •  
 • เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (Dedicated NGV)

    เป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ ซึ่งมีระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบที่ต้องใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด มีทั้งรถที่ผลิตออกมาจากโรงงานรถยนต์โดยตรง (OEM) และที่ทำการดัดแปลงเครื่องยนต์ภายหลัง

 •  
 • เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด มี 2 ระบบ คือ

    1. เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงสองระบบ ( Bi-Fuel) เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซฯ และถังก๊าซเพิ่มเติม สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งเบนซิน และ ก๊าซฯ
    2. เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วม ( Diesel Dual Fuel) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซฯ และถังก๊าซ ซึ่งใช้น้ำมันดีเซลร่วมกับก๊าซธรรมชาติ โดยน้ำมันดีเซลเป็นตัวจุดระเบิดนำร่อง

  ข้อดีจากการใช้ก๊าซ NGV

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับ น้ำมันเบนซิน 91 และ 95 ประมาณ 75% ( สามารถดูได้จากตารางการคำนวณจุดคุ้มทุน ได้ใน ตาราง
 • สามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซิน หรือ ก๊าซ NGV เป็นเครื่องเชื้อเพลิงได้ตามต้องการ
  โดยสามารถปรับสวิทซ์เลือกใช้เชื้อเพลิงได้ในขณะที่รถวิ่งอยู่
 • เครื่องยนต์ (ยกเว้นบ่าวาล์วไอเสีย) สึกหรอน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเบนซินเนื่องจาก
 • ไม่มีการเจือจางของน้ำมันเชื้อเพลิงในน้ำมันหล่อลื่น
 • ไม่มีสารกำมะถันเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้ความเป็นกรดต่ำกว่าในน้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่งมีสารกำมะถันเจือปนอยู่ด้วย
 • การเผาไหม้เกิดเขม่าซึ่งเป็นมวลสารของแข็งไปเจือปนในน้ำมันเบนซิน และดีเซล จึงทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นสูงขึ้น