ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

 
ระบบใช้ก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียว (Dedicated NGV หรือ MonoGas System)

เป็นระบบเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ NGV โดยจุดระเบิดด้วยประกายไฟจากหัวเทียน

ข้อดี :
--> คุณภาพไอเสียดีกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ
--> คุณภาพเครื่องยนต์เชื่อถือได้สูง เนื่องจากเป็น OEM

ข้อเสีย :
--> ราคาเครื่องยนต์สูง