ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 


   

 
ทดแทนน้ำมันเบนซิน

  • Dedicated NGV - ใช้ก๊าซฯ อย่างเดียว ส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงาน
  • สามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซิน หรือ ก๊าซ NGV เป็นเครื่องเชื้อเพลิงได้ตามต้องการ
    โดยสามารถปรับสวิทซ์เลือกใช้เชื้อเพลิงได้ในขณะที่รถวิ่งอยู่