ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 


 
มี 2 รูปแบบ คือ

  • Dedicated NGV ใช้ก๊าซฯ อย่างเดียว

      ส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงาน หรือปรับ เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซลเดิม

  • เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด มี 2 ระบบ คือ

      1. Bi-Fuel System
      2. Diesel Dual Fuel System (DDF)