ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 


   

 
ทดแทนน้ำมันดีเซล

  • Dedicated NGV ใช้ก๊าซฯ อย่างเดียว ส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงาน หรือปรับ เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซลเดิม
  • Dual Fuel ใช้ก๊าซฯ ร่วมกับน้ำมันดีเซล หรือใช้น้ำมันดีเซลอย่างเดียวมีทั้ง ผลิตจากโรงงาน หรือ ทำการติดตั้ง อุปกรณ์ก๊าซฯ / ถัง เพิ่มเติม