ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

 
ระบบใช้เชื้อเพลิงได้สองชนิด

 •  
 • Dedicated NGV ใช้ก๊าซฯ อย่างเดียว

    Bi-fuel System (ระบบเชื้อเพลิงทวิ)
    --> เป็นระบบที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน
  --> จุดระเบิดด้วยหัวเทียน
  --> ใช้ เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด (เบนซิน หรือ NGV )

    ข้อดี :
    --> เป็นระบบที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน
  --> จุดระเบิดด้วยหัวเทียน
  --> ใช้ เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด (เบนซิน หรือ NGV )

    ข้อเสีย :
    --> มีความยืดหยุ่นใช้เชื้อเพลิง
  --> ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่สูงนัก

 •  
 • Diesel Dual Fuel (DDF) System (ระบบเชื้อเพลิงร่วม)

    --> เป็นระบบที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล
  --> ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงหลัก (50-90%)ผสมกับน้ำมันดีเซล
  --> ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงนำร่องในการจุดระเบิด

    ข้อดี :
    --> มีความยืดหยุ่นใช้เชื้อเพลิง
  --> ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่สูงนัก
  --> PM /ควันดำน้อยกว่าเครื่องดีเซล

    ข้อเสีย :
    --> คุณภาพไอเสียด้อยกว่าแบบ Dedicated
  --> น้ำหนักบรรทุกเพิ่มเนื่องจากถัง บรรจุก๊าซฯ